+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr

1.2. Podaci o projektu

OPĆI CILJ: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 99.662,50 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 76.850,00 kuna
ODOBRENA POTPORA: 57.629,81 kuna
STOPA SUFINANCIRANJA: 74,99%
TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.11.2018. – 01.11.2019.
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
1. Implementirana norma za upravljanje okolišem ISO 14001:2015 u poslovanje tvrtke CROATIA PROTEKT d.o.o.
2. Implementiran integrirani sustav upravljanja u poslovanje tvrtke CROATIA PROTEKT d.o.o.
3. Korisnici integriranog sustava upravljanja osposobljeni za rad
4. Dionici i šira javnost je informirana o aktivnostima i rezultatima projekta
5. Projekt uspješno proveden