+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr

1.1. Opis projekta

Tvrtka Croatia protekt d.o.o. dana 20.11.2018. godine potpisala je ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Uvođenje sustava 14001:2015 u tvrtku Croatia Protekt d.o.o“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Kroz ovaj razvojni projekt provesti će se implementacija norme za upravljanje okolišem ISO 14001:2015 u poslovanje tvrtke CROATIA PROTEKT d.o.o. te integracija iste s postojećim sustavom za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015 u integrirani sustav upravljanja. Nakon izvršene integracije provesti će se edukacija zaposlenih za rad u skladu s normom za upravljanje okolišem ISO 14001:2015.

Norma ISO 14001:2015 u poslovanje tvrtke će postaviti zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja okolišem, a podrazumijevati će: planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem.

Tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. nositelj je certifikata ISO 9001:2015 od 2003. godine te se menadžment tvrtke odlučio i za uvođenje norme ISO 14001:2015. Uvođenje navedene norme tvrtki će osigurati smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš, brzi odaziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija, smanjenje troškova, usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima, pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti te motiviranost zaposlenika. Sve navedeno doprinijeti će ostvarenju postavljenje vizije poslovanja tvrtke: biti regionalni lider u gumarskoj proizvodnji unapređenjem postojeće kvalitete, zadržavanjem postojećih certifikata i normi, praćenjem kretanja tržišta ostvariti pametan, održiv i uključiv rast te omogućiti daljnje širenje i razvoj poduzeća.

Provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se opći i specifični ciljevi poziva.
Opći cilj: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.
Specifični cilj: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca uvođenjem ISO 14001:2015. u tvrtku CROATIA PROTEKT d.o.o..

Predloženim razvojnim projektom tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. zadržati će trenutnu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu te stvoriti preduvjete za daljnji rast i širenje. Također, racionalnija i efikasnija upotreba proizvodnih inputa rezultirati će rastom prihoda i maksimalizacijom dobiti, a uvođenje navedenog certifikata pokazati će da organizacija pruža stalni napredak u zaštiti okoliša i kontroli interakcije svojeg poslovanja s okolišem.