+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr
1.2. Podaci o projektu

OPĆI CILJ: Poduprijeti MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 260.895,00 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 200.466,00 kuna
ODOBRENA POTPORA: 148.344,84 kuna
STOPA SUFINANCIRANJA: 74%
TRAJANJE PROJEKTA: 13 mjeseci
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.11.2019. – 01.12.2020.
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
1. Implementiran ERP sustav u poslovanje tvrtke
2. Nabavljena i instalirana nova informatička oprema
3. Očuvana radna mjesta i zapošljavanje minimalno 1 novog djelatnika
4. Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima
5. Upoznata javnost sa provedbom projekta
6. Uspješno proveden projekt