+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr

1.1. Opis projekta

Tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. dana 20.12.2019. godine potpisala je Ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Informatizacija poslovanja tvrtke CROATIA PROTEKT d.o.o.“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Uspješnom provedbom ovog razvojnog projekta, tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. će poboljšati svoj položaj na tržištu, diferencirati će se od konkurencije, omogućiti kompatibilnost sa zahtjevima kupaca i dobavljača, što će sveukupno dovesti do povećanja prihoda od prodaje, smanjenja troškova poslovanja i daljnjeg razvoja tvrtke, koja je nositelj normi ISO 14001:2015 te ISO 9001:2015, bitnih za smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš, brzih odaziva u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija, smanjenja troškova, usklađivanja poslovanja sa zakonskim zahtjevima, pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti, kao i motiviranosti zaposlenika.

Tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o., nabavit će informatičku opremu za nadogradnju postojećeg hardvera s ciljem postizanja osnovnih preduvjeta za uspješnu implementaciju softvera (pet stolnih računala, dva prijenosna računala, server i mrežna infrastruktura). Također, nabavit će se sustav za unapređenje poslovnih procesa, kao što je ERP sustav koji se sastoji od: baze zajedničkih podataka, modula veleprodaje, modula maloprodaje, modula nabave, modula fiskalizacije, modula upravljanja klijentima, modula praćenja zaliha i modula radnih naloga s integracijom u maloprodaji, a sve u svrhu automatizacije poslovnih procesa, uspostave zajedničke baze podataka te integracije s ostalim poslovnim procesima i računovodstvom.

Provedbom projektnih aktivnosti ostvarit će se opći i specifični ciljevi poziva.
Opći cilj: Poduprijeti MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Specifični cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke CROATIA PROTEKT d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Predloženim razvojnim projektom, tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. zadržati će trenutnu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu te stvoriti preduvjete za daljnji rast i širenje. Također, racionalnija i efikasnija upotreba proizvodnih inputa rezultirati će rastom prihoda (planirani rast prihoda dvije godine nakon završetka provedbe projekta za minimalno 480.000,00 kn), očuvanje postojećih radnih mjesta i povećanje broja zaposlenih (1 novozaposlena osoba u tijeku provedbe projekta).