+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr

1.3. Očekivani učinci projekta

Očekivani ishodi projekta: poboljšan položaj tvrtke CROATIA PROTEKT d.o.o. na tržištu, diferenciranje od konkurencije, omogućena kompatibilnost sa zahtjevima kupaca i dobavljača, što će sveukupno dovesti do povećanja prihoda od prodaje, smanjenja troškova poslovanja i daljnjeg razvoja tvrtke.

Uspješna provedba, rezultirat će pozitivnim srednjoročnim i dugoročnim učincima, koji se mogu sažeti kako slijedi:

  • stvoreni preduvjeti za daljnji rast i širenje
  • stvoreni preduvjeti za širenje na inozemna tržišta (BIH, Slovenija Mađarska)
  • racionalnija i efikasnija upotreba proizvodnih inputa
  • smanjenje cijene koštanja proizvoda
  • rast poslovnih prihoda
  • povećana razina kompetentnosti zaposlenika
  • očuvanje postojećih radnih mjesta i povećanje broja zaposlenih za minimalno 1 zaposlenika.

Realizacijom projekta, tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. zadržati će trenutnu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu te stvoriti preduvjete za daljnji rast i razvoj.