+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr

1.5. Horizontalne teme

Promicanje ravnopravnosti spolova.

Tvrtka u svom poslovanju poštuje sve odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br.85/08, 112/12). U tvrtki je zaposleno 14 djelatnika kojima je osigurano radno okruženje bez spolnog uznemiravanja, vrijeđanja ili ugrožavanja bilo koje vrste. Zaposlenici su za svoj rad plaćeni jednako bez obzira na spol, rod, dob ili vjersko uvjerenje. Svim zaposlenicima omogućeno je obrazovanje, plaćena je edukacija svih djelatnika kako bi bili osposobljeni za obavljanje radnih obveza i svi imaju jednake mogućnosti za
napredovanje. Djelatnost kojom se tvrtka bavi je specifična što se tiče strukture zaposlenih prema spolu (više je zaposleno muškaraca nego žena) što je slučaj i u tvrtki CROATIA PROTEKT d.o.o. gdje su svi zaposlenici muškog spola. Kako bi se uspješno implementirala politika jednakih mogućnosti kroz promicanje ravnopravnosti spolova, prednost pri zapošljavanju novog djelatnika imati će osoba ženskog spola.

 

Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacija.

Provedba ovog projekta direktno doprinosi promicanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti jer je razvojem tehnologije omogućeno da mnoge stvari obavljaju i fizički manje snažne osobe (žene i osobe s invaliditetom). Uz poštivanje načela jednakosti spolova, tvrtka je od osnivanja otvorena prema angažiranju osoba bez obzira na njihove etičke, vjerske, nacionalne, spolne orijentacije i druge različitosti. Uključenost mjera promicanja jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti u projekt su:
– u projektu NISU isključene osobe s invaliditetom (svima dostupna radna mjesta),
– nova zapošljavanja – projektom je predviđeno zapošljavanje jednog djelatnika te će prilikom zapošljavanja tvrtka dati prednost pri zapošljavanju osobi ženskog spola
– nabava novih softvera – uz razvoj novih softvera stvoriti će se mogućnost za dodatno obrazovanje (informatičko) koje smanjuje stupanj socijalne isključenosti, omogućuje napredovanja na poslu te stvara kompetencije za nova radna mjesta i daljnje napredovanje u karijeri.

 

Pristupačnost građevinama.

Pristupačnost građevina za osobe s invaliditetom uređena je sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Prostorna organizacija proizvodnih pogona (prizemlje, bez fizičkih barijera za kontakte s klijentima /partnerima) omogućava dostupnost usluga osobama s invaliditetom.

 

Zelena javna nabava.

Projektom se neće utjecati na zelenu javnu nabavu.

 

Klimatski izazovi.

Istraživanja su dokazala da oko 51 % potrošnje električne energije iz ICT sektora otpada na telekomunikacijsku infrastrukturu i podatkovne centre. Usprkos tom velikom postotku, procjenjuje se da bi ICT rješenja mogla reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020. godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. S obzirom na to da ICT sektor troši sve više energije, s druge strane pokazuje velik potencijal za uštedu te omogućava mnogo efikasnije i ekološki prihvatljivije upravljanje resursima. Provedbom predloženog projekta ostvariti će se značajne uštede u potrošnji električne energije koje će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata: uvođenje novih softvera i nove informatičke opreme omogućiti će se štedljivije, učinkovitije i brže upravljanje poslovnim procesima jer će izbaciti iz upotrebe uređaje koji nisu adekvatni i time smanjiti potrošnju električne energije na minimalnu razinu.

 

Učinkovitost resursa.

Uvođenje ERP sustava rezultira boljom učinkovitošću resursa i znatnim smanjenjem količine neiskorištenih resursa. Sustav proizvodnje i prodaje će omogućiti: brže i efikasnije organiziranje proizvodnih procesa, učinkovito korištenje sirovina, smanjenje režijskih troškova te povećanje energetske učinkovitosti. Također, provedom ovog projekta utječe se na smanjenje uporabe papira i cjelokupne papirologije tvrtke. Umrežavanjem odjela organizacije smanjuje se i potreba za fizičkim dokumentom ili nalogom za nabavu zaliha, povećanjem proizvodnje, dostavom proizvoda u poslovnice, jer sve informacije idu putem zajedničke baze podataka čiju nadogradnju realizira ovaj projekt. Osim smanjenja papirologije, bolje se organizira i gospodarenje

otpadom jer nakon što se dostave proizvodi, materijali, ili zalihe, automatski se zna da je morao biti bačen njihov omot, materijal u kojemu su dostavljene. Sustav omogućava brojanje kilaže neiskorištenog materijala od proizvodnje, tzv. “otpadaka”, čije će se stanje bilježiti u sustavu kao i njihovo zbrinjavanje. Tim elementima u projektiranju maksimalno će se iskoristiti mjere kojima se odgovara na klimatske izazove. Dokazano je da oko 51 % potrošnje električne energije iz ICT sektora otpada na telekomunikacijsku infrastrukturu i podatkovne centre. Usprkos tome, ICT rješenja mogu reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020. godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. ICT sektor ima velik potencijal za uštedu te omogućava mnogo efikasnije i ekološki prihvatljivije upravljanje resursima. Provedbom projekta tvrtke će ostvariti će se uštede u potrošnji električne energije koje će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata što će omogućiti štedljivije, učinkovitije i brže upravljanje poslovnim procesima jer će izbaciti iz poslovanja uređaje koji nisu troše više energije, a nisu adekvatni za buduće poslovanje.

 

Načela zelenog rasta.

Informatizacijom tvrtke postići će se smanjenje količine otpada i uštede na energiji – boljom logistikom, pravovremenom izmjenom informacija, boljom kontrolom nad stupnjem izvršenja radnih naloga, i uopće boljom koordinacijom svih odjela tvrtke. Posljedično će doći do smanjenja troškova po jedinici proizvoda, smanjenje praznih hodova, ušteda vremena i energije, što će imati pozitivan utjecaj na učinkovitost resursa u tvrtki CROATIA PROTEKT d.o.o. Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na realizaciju Plana za resorno učinkovitu Europu i sami cilj Europe 2020. stvaranje pametnog, održivog i uključivog gospodarstva.

Unapređenjem informacijskog sustava u tvrtki CROATIA PROTEKT d.o.o. doprinosi se i razvoju jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša jer će nova IKT omogućiti praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenta vezanih za zaštitu okoliša. Istraživanja su dokazala da oko 51 % potrošnje električne energije iz IKT sektora otpada na telekomunikacijsku infrastrukturu i podatkovne centre. Usprkos tom velikom postotku, procjenjuje se da bi IKT rješenja mogla reducirati sveukupnu predviđenu globalnu emisiju CO2 za 14,2 % tijekom 2020. godine. Zadnje procjene taj postotak podižu na 16,5 %. S obzirom na to da IKT sektor troši sve više energije, s druge strane pokazuje velik potencijal za uštedu te omogućava mnogo efikasnije i ekološki prihvatljivije upravljanje resursima. Provedbom predloženog projekta ostvariti će se značajne uštede u potrošnji električne energije koje će se postići optimizacijom mrežne infrastrukture i arhitekture mrežnih elemenata: uvođenje novih softvera i nove informatičke opreme omogućiti će se štedljivije, učinkovitije i brže upravljanje poslovnim procesima jer će izbaciti iz upotrebe uređaje koji nisu adekvatni i time smanjiti potrošnju električne energije na minimalnu razinu.