+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr

1.3. Očekivani učinci projekta

Očekivani ishodi projekta: smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš, brzi odaziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija, smanjenje troškova, usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima, pozitivna predodžba tvrtke u javnosti te motiviranost zaposlenika

Uspješna provedba rezultirati će pozitivnim srednjoročnim i dugoročnim učincima, koji se mogu sažeti kako slijedi:
stvoreni preduvjeti za daljnji rast i širenje
stvoreni preduvjeti za širenje na inozemna tržišta (BIH, Slovenija, Srbija itd.)
racionalnija i efikasnija upotreba proizvodnih inputa
smanjenje cijene koštanja proizvoda
rast poslovnih prihoda po godišnju stopi od minimalno 3-5% što će rezultirati maksimalizacijom dobiti
povećana razina kompetentnosti minimalno deset zaposlenika

Realizacijom projekta tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. zadržati će trenutnu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu te stvoriti preduvjete za daljnji rast i razvoj tvrtke.